Veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ obec Kosořín 2022

zakázka malého rozsahu č.1/2022

 

Výzva „Oprava místní komunikace Kosořín“

Předmětem zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace stavby – „Oprava místní komunikace Kosořín“, bližší určení je u trafostanice. Stavební práce  jsou v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací zpracovanou společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, projektantka Ing. Šárka Šafránková.

Vyhlášení:    31. 01. 2022

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 28. 02. 2022 do 18:00 hod.

Předmět plnění bude realizován v termínu do 31. 12. 2022.

Celková předpokládaná hodnota zakázky je 2 000 000,- Kč bez DPH.

Kompletní zadávací dokumentace bude předána ve formátu pdf.

 

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY: zde

Výsledky výběrového řízení č. 1/2022 budou schváleny na veřejném zasedání obce Kosořín, které následuje po vyhodnocení nabídek.

Ing. Alena Jelínková, starostka

Ing. Radek Šindelář, místostarosta

Název zakázky

Datum vložení

Datum sejmutí

SOUBOR

Oprava místní komunikace Kosořín

31.01.2022

28.02.2022

Kompletní zadávací dokumentace bude předána ve formátu PDF.

Napsat komentář