Organizační struktura

Obecní úřad

Ing. Alena Jelínková
starostka

739 648 561
obec.kosorin@seznam.cz

Ing. Radek Šindelář
místostarosta

777 040 918
obec.kosorin@seznam.cz

Zastupitelstvo

Ing. Alena Jelínková

Ing. Radek Šindelář

Bc. Zuzana Kolářová

Marcela Stříteská

Mgr. Marta Faltysová

Dušan Hochmal