Značka: | Zveřejněno od: 01.03.2021 | Zveřejněno do: 21.03.2021 | Typ: | Původce:

Obsah vyvěšení

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav, a to do 28. března. Vláda ČR přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření. Jedním z nich je i razantní zpřísnění volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 01.03.2021

Zveřejněno do: 21.03.2021